تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

اسلاید اموزشی تجزیه و تحلیل صورت های مالی(ترازنامه،سود وزیان،صورت جریان وجوه نقد) و نسبت های مالیشناسه محصول: 543523
موجود

اسلاید اموزشی تجزیه و تحلیل صورت های مالی(ترازنامه،سود وزیان،صورت جریان وجوه نقد) و نسبت های مالی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

اسلاید اموزشی تجزیه و تحلیل صورت های مالی(ترازنامه،سود وزیان،صورت جریان وجوه نقد) و نسبت های مالی

اسلاید اموزشی تجزیه و تحلیل صورت های مالی(ترازنامه،سود وزیان،صورت جریان وجوه نقد) و نسبت های مالی

اسلاید اموزشی تجزیه و تحلیل صورت های مالی(ترازنامه،سود وزیان،صورت جریان وجوه نقد) و نسبت های مالی

 

اسلاید اموزشی تجزیه و تحلیل صورت های مالی دارای 72اسلاید و پسوند pptکه قابل ویرایش در نرم افزار پاورپوینت می باشد

تجزیه تحليل گري مالي با استفاده از نسبتهاي مالي از وظايف مدير مالي و حسابداران مديريت است. با توجه به نقش عملكرد مالي در تحقق اهداف ،‌تحليل گري مالي مهم ترين شيوه تحليل گري است . متداول ترين شيوه تحليل گري مالي ،‌تجزيه و تحليل صورت هاي مالي است كه با استفاده از نسبت هاي مالي انجام مي شود.

ترازنامه ، صورت سود و زيان و صورت گردش وجوه نقد ، اطلاعات اساسي تحليل گري مالي را فراهم مي سازد

تجزیه و تحلیل صورت مالی

تعاریف تجزیه تحليل‌گري مالي

تجزیه و تحلیل صورت های مالی(ترازنامه،سود وزیان،صورت جریان وجوه نقد)

 • تجزیه تحليل‌گري مالی: عبارت است از شیوهای که برای استفادهکنندگان اطلاعات مالی این امکان را فراهم کند تا هنگام تصمیمگیری برای مقاصد اقتصادی به اطلاعاتی، آن هم بهشکلي خاص دست يابند كه از طريق سيستم اطلاعات موجود ، امكان دسترسي به آنها وجود ندارد .
 • مديران مالي به دو دليل عمده ،‌ صلاحيت تحليل گري مالي را دارا مي باشند . اولاً ، آنها از دانش و توانايي حرفه اي برخوردارند كه امكان تجزيه و تحليل صورت هاي مالي را ميسر مي سازد . ثانيا ً‌،‌دسترسي به اطلاعات مالي موجب مي گردد كه با سرعت ،‌دقت و كيفيت لازم ،‌فرايند تحليل گري مالي را انجام دهند.
 • تجزیه تحليل‌گري مالی: ابزار مدیر مالی در برنامهریزی مالی است، و اولین قدم در برنامهریزی مالی ، آگاهی از وضعیت گذشته است تا بر پایه‌ي آن ، وضعیت مدنظر آیندهرا پیشبینی کند.
 • فرض اساسي در مديريت مالي که وظايف مدير مالي بر اساس آن تعريف مي شود عبارت است از بررسي وضعيت گذشته از طريق به كارگيري ابزارها و روش هاي كمي و كيفي متنوع و ترسيم و پيش بيني وضعيت مطلوب آينده است. بنابراين مديريت مالي به آينده توجه بيشتري دارد تا گذشته هرچند از وضعيت گذشته قافل نيست .
 • گزارش هاي مالي
 • هرگزارشي كه مشتمل بر صورت هاي مالي باشد يا بخش عمده آن را صورت هاي مالي تشكيل دهد يا متكي و منظم به صورت هاي مالي باشد ،‌گزارش مالي محسوب مي شود. (سازمان حسابرسي ،‌1376 ،‌20 )
 • آموزش تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

اموزش تجزیه و تحلیل صورت های مالی

منابع تجزیه تحليل‌گري مالي

الف : ‌اطلاعات مالی

گزارش‌هاي سالانه، صورت‌های مالی اساسی، رویدادهای رسمی تفصیلی، مستندات گردش فعالیت و عملیات و وضیعت آینده، داده‌های مالی خلاصه‌شده، اطلاعات بازار سهام، پیش‌بینی تحلیل‌گران مالی، پیش‌بینی مدیریت

ب : اطلاعات کمی غیرِمالی

آمارهای تولید، تقاضا و اشتغال، آمارهای رسمی اقتصادی

ج : اطلاعات کیفی

گزارش‌هاي حسابرسان، اشخاص حرفه‌اي و هيأت مديره، اخبار کارکنان، تحلیل و تفسیر مدیریت، تفسير تحليل‌گران مالي، تفسير مؤسسات تجاري و مالي، اظهارنظر اعتباردهندگان مستقل، ارزیابان رسمی و مستقل، اشخاص طرف قرارداد، مدارک قبلي

د : اظهارنظر گروه‌ها 

دسته بندي فوق نشان مي دهد كه مجموعه اطلاعات و گزارش هاي كمي و كيفي اعم از مالي و غير مالي در تحليل گري مالي بايد در دسترس باشد تا اين فرايند به طور كامل انجام پذيرد . در مجموعه منابع كمي و كيفي ،‌مهمترين آنها اطلاعات و گزارش هاي مالي است كه به صورت كمي ارائه ميشود

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

اسلاید تجزیه و تحلیل صورت های مالی(ترازنامه،سود وزیان،صورت جریان وجوه نقد) و نسبت های مالی

اهداف تحليل‌گري مالي

 

هدف تجزیه تحليل‌گري مالی عبارت است از :

 • تامین اطلاعات مالی برای تصمیمگیری در مديريت سرمايه‌گذاري
 • تحليل وضعيت و عملکرد مالي
 • تحليل رسيدگي
 • مديريت پورتفوي
 • ارزش‌يابي دارايي‌ها و انواع سرمايه‌گذاري
 • ارزيابي عملکرد مديريت
 • سنجش سودآوري، کارايي، و ريسک
 • ساير روش‌هاي تجزیه تحليل‌گري مالي
 • 1- ‌تجزیه تحليل‌گري مالی با استفاده از نسبتهای مالی
 • در اين روش ،‌ روابط بين متغير هاي حسابداري نظير فروش و سود ،‌فروش و دارايي ها ،‌دارايي ها و بدهي ها و حقوق صاحبان سهام و جز اينها ،‌شناسائي و تفسير مي گردد.
 • 2- تحلیل سریِ زمانی و پیشبینی
 • در اين روش متغير هاي تاريخي ناشي از نتايج حسابداري به عنوان تكنيك پايه مورد توجه تحليل گران مالي قرار مي گيرد . بدين نحو كه ،‌با تحليل وضعيت گذشته ،‌موقعيت و وضعيت آينده پيش بيني ميگردد.
 • ‌الف : تجزیه و تحلیل درونی
 • در اين روش مقدار و اهميت هركدام از اقلام يك صورت مالي در مقايسه با اقلام همان صورت مالي تعيين مي گردد ،‌اين نوع تجزيه و تحليل اولين قدم در بررسي صورت هاي مالي محسوب مي شود .
 • ب : تجزیه و تحلیل مقایسهای
 • دراين روش ،‌صورت هاي مالي دو يا چند دوره متوالي با يكديگر مقايسه مي گردد .
 • ج : تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش
 • در اين روش عوامل موثر در ساختار سرمايه در گردش شناخته مي شود و موجبات و علل افزايش يا كاهش اصلي ترين عامل سرمايه در گردش (وجوه نقد) شناسائي و تعيين مي گردد.
 • د : تجزیه و تحلیل خطرسنجی
 • به بررسي پيش آمدهايي اطلاق مي شود كه واحد انتفاعي را با ناتواني در بازپرداخت ديون و تحمل زيان روبرو ميكند.
 • موارد اساسی درتجزيه تحليل صورت هاي مالي
 • در تجزيه و تحليل صورت هاي مالي ،‌موارد اساسي زير بايد مد نظر باشد:
 • الف : شناخت انواع صورت هاي مالي اساسي
 • ب : شناخت عناصر و ماهيت هر يك از اقلام صورت هاي مالي اساسي
 • ج : آشنايي با نحوه گزارشگري و طبقه بندي صورت هاي مالي اساسي با يكديگر
 • د : آشنايي با نحوه ارتباط بين اقلام انواع صورت هاي مالي اساسي با يكديگر
 • ه : آشنايي با چگونگي استفاده از يادداشت هاي مالي و گزارش هاي مكمل
 • و : آشنايي با روش هاي تجزيه و تحليل صورت هاي مالي نظير نسبت هاي مالي
 • بررسي صورت‌هاي مالي
 • 1- ترازنامه
 • ترازنامه، وضعیت مالیِ واحد انتفاعی، شامل دارای‌ها، بدهی‌ها، و حقوق صاحبان سهام را در یک تاریخ معین نشان می‌دهد.( اين تاريخ پايان دوره مالي است )
 • دارايي‌ها = بدهي + سرمايه (حقوق صاحبان سهام)
 • 2- صورت سود و زيان
 • ‌صورت‌حسابی است که چگونگی و نتیجه‌ي فعالیت‌ها و رویدادهایِ مالیِ یک واحد انتفاعی را در طی یک دوره‌ي مالی نشان می‌دهد و نتیجه‌ي این صورت‌حساب، سود یا زیان خالص است که به ترازنامه در بخش حقوق صاحبان واحد انتفاعی منتقل می‌شود.
 • 3- صورت گردش وجوه نقد
 • صورت منابع و مصارف نقد یک واحد انتفاعی است که چگونگیِ ورود و خروج وجه نقد ناشی ازفعالیتهای عملیاتی، سرمایهگذاری و تامین مالی را برای یک دوره‌ي مالی نشان میدهد.
 • ساير ملاحظات در خصوص تجزیه و تحلیل صورت های مالی
 • هدف اصلي از تجزيه و تحليل صورت هاي مالي ،‌ آگاهي از نقاط قوت و ضعف واحد انتفاعي از ديدگاه مالي است به طوري كه بتوان اولاً در مقابل عكس العمل استفاده كنندگان اطلاعات مالي واكنش مناسب نشان داد و ثانياً در برنامه ريزي مالي نظير پيش بيني ترازنامه ،‌ پيش بيني سود و پيش بيني گردش مناسب و مساعد وجوه نقد در قالب تهيه و تنظيم بودجه جامع مشتمل بر بودجه عملياتي ،‌بودجه سرمايه گذاري و بودجه نقد ،‌استفاده نمود. بنابراين تجزيه و تحليل صورت هاي مالي اساسي ترين گام اجرايي در مهمترين وظيفه مدير مالي يعني برنامه ريزي مالي است
 • نسبت های نقدينگی
 • توانایی و قدرت شرکت را در بازپرداخت بدهیهای کوتاه مدت اندازه گیری می کند. اساس کاربرد نسبتهای نقدینگی بر این فرض استوار است که داراییهای جاری ، منابع اصلی نقد شرکت برای بازپرداخت بدهیهای جاری هستند.
 • 1- نسبت جاري
 • 2- نسبت سريع(آني)
 • 3- نسبت نقد
 • 4- دوره وصول مطالبات
 • 5- دوره پرداخت بدهي ها
 • 6- دوره نگهداري كالا(موجودي ها)
 • 7- سرمايه در گردش
 • تجزیه و تحلیل فعالیت
 • تجزیه و تحلیل فعالیت ،معمولا چگونگی بکار گیری داراییهای شرکت را برای ایجاد درآمد وفروش مورد بررسی قرار می دهد.
 • با بررسی تجزیه تحلیل فوق ،می توانیم تعیین کنیم که سرمایه گذاری در داراییها به اندازه مورد نیاز بوده یا کم بوده.
 • اگر سرمایه گذاریها بیش از اندازه باشد نتیجه می گیریم این وجوه می توانست در موارد مولد تری بکار گرفته شود.
 • اگر سرمایه گذاریها کمتر ازاندازه باشد می تواند به معنای ارائه خدمات نامطلوب به مشتریان یا داشتن کارایی نا مناسب در تولید محصولات باشد.
 • نسبتهای فعالیت ،در ارزیابی دوره عملیات شرکتها و ترکیب داراییهای جاری شرکت مورد استفاده قرار می گیرند.
 • مزیت نسبتهای فعالیت:
 • ربط دادن اقلام سود وزیان با ترازنامه
 • معایب نسبتهای فعالیت:
 • اقلام ترازنامه ، در یک لحظه ولی سود و زیان ، طی دوره را نشان می دهد.
 • انواع نسبتهای فعالیت به شرح زیر ارائه شده است :
 • 1- نسبت گردش مجموع دارایی ها
 • 2- نسبت گردش دارائی جاری
 • 3- نسبت گردش موجودی کالا (موجودی ها)
 • 4- نسبت گردش حسابهای دریافتنی
 • 5- نسبت گردش دارایی های ثابت
 • نسبتهای اهرمی
 • نسبت هایی هستند که رابطه ی منابع مالی مورد استفاده شرکت از لحاظ بدهیهای جاری، بدهیهای بلندمدت، حقوق صاحبان سهام و نحوه ی ترکیب آنها را مشخص و ارزیابی می کنند. این نسبت ها اساساً به حجم کلی بدهیهای شرکت تاکید دارند و توان شرکت را برای انجام تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت خود منعکس می سازند. مهمترین نسبت های این گروه عبارتند از :
 • 1- نسبت بدهی ها
 • 2- نسب بدهی به ارزش بازار سهام
 • 3- نسبت پوشش بهره
 • این نسبت ها از چند نظر قابل توجه هستند:
 • اعتباردهندگان ، توجه خود را معطوف به میزان سرمایه ای که توسط سهامداران شرکت تامین شده است می دارند.
 • تامین مالی از طریق اخذ وام موجب می شود که سهامداران شرکت با اعمال کنترل بیشتر بر امور شرکت و با سرمایه گذاری مطلوب سود بیشتری نصیبشان گردد.
 • سهامداران اصلی شرکت نیز به نسبتهای ساختار سرمایه اهمیت می دهند زیرا این نسبتها کافی بودن یا نبودن درآمد فروش را برای پوشش هزینه های بهره و سایر هزینه های ثابت مالی را اندازه گیری می کند.
 • در صورتی که شرکت بتواند از بدهیها در زمینه ی سرمایه گذاری های مطلوب استفاده نماید و بازده این سرمایه گذاری ها از هزینه ی بهره ی پرداختی به بدهیها بیشتر باشد در این صورت ثروت سهام داران نیز بیشتر خواهد شد.
 • شرکت هایی که بدهی کمتر در ساختار سرمایه ی خود دارند در مواقع رکود اقتصادی با زیان کمتری مواجه می شوند و در دوران رشد اقتصادی نیز سود کمتری عاید آنها می گردد و بالعکس.
 • تجزیه تحلیل سود آوری
 • سود آوری به توانایی شرکت در به دست آوردن درآمد و سود اشاره می کند.
 • سرمایه گذاران و اعتبار دهند گان ،علاقه زیادی به ارزیابی سود آوری جاری و آتی یک شرکت دارند.
 • شرکتها برای جذب سرمایه مورد نیاز خود ،مجبورند سود کافی برای تامین بازده مناسب جهت سرمایه گذاران و اعتبار دهند گان بدست آورند.
 • در صورتیکه شرکتها سود کافی تحصیل نکنند قادر به جذب سرمایه مورد نیاز، جهت اجرای پروژه ها ، از طریق سهامداران یااعتبار دهندگان نخواهند بود
 • برای سنجش کفایت سود شرکت از نسبتهای سود آوری استفاده می شود.
 • نسبتهای سود آوری، عملکرد کلی شرکت و کارایی مدیریت را در تحصیل سود مناسب ،مورد سنجش قرار می دهند.
 • نسبتهای سود آوری بر 4 نوع هستند:
 • دسته اول، سود آوری را در رابطه با فروش و درآمد ، مورد سنجش قرار می دهند
 • دسته دوم،سودآوری را در رابطه با سرمایه گذاریها و داراییها می سنجند.
 • دسته سوم، سود آوري بر مبناي سهام که سودآوري به ازاي هر سهم عادي اندازه گيري مي شود
 • دسته چهارم، سودآوری بر مبنای ارزش بازار هر سهم که بازده نقدی و قیمتی سهام اندازه گیری می شود.
 • تجزیه و تحلیل صورت گردش وجوه نقد و ارتباط آن با سایر صورتهای مالی
 • امروزه اصطلاح مدیریت وجوه نقد به مسئله کلی اداره وجوه نقد واحد انتفاعی ( نقد و موجودی های بانک ) ، جریان وجوه نقد ( دریافت ها و پرداخت ها ) و سرمایه گذاری کوتاه مدت در اوراق بهادار اشاره دارد . مدیریت بر حسابهای دریافتنی و موجودی ها نیز مشابه مدیریت بر وجوه نقد ، چنان ضرورت یافته است که بدون اعمال این چنین مدیریتی ، چرخه عملیات واحدهای انتفاعی متوقف خواهد شد یا به کندی حرکت خواهد کرد
 • اسلاید اموزشی تجزیه و تحلیل صورت های مالی(ترازنامه،سود وزیان،صورت جریان وجوه نقد) و نسبت های مالی

منابع مورد پوشش پاورپوینت و اسلاید اموزشی تجزیه و تحلیل صورت های مالی

 • مدیریت مالی ،ترجمه و تالیف دکتر رضا شباهنگ ،نشریه 92 سازمان حسابرسی
 • مباني حسابداري مديريت رويكرد و ديدگاه نوين ،تالیف دکتر فريدون رهنماي رودپشتي،‌دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات
 •  تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ، دکتر فضل الله اکبری ، نشریه 129 سازمان حسابرسی

 کلمات کلیدی محصول:تجزیه و تحلیل صورت مالی,آموزش تجزیه و تحلیل صورتهای مالی,کتاب تجزیه و تحلیل صورتهای مالی,تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بانکها,تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ,دانلود اسلاید آموزشی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی,پاورپوینت صورتهای مالی,دانلود پروژه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی,نمونه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی,جزوه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی,دانلود کتاب تجزیه و تحلیل صورتهای مالی فضل الله اکبری,تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ,تجزیه و تحلیل صورتهای مالی پاورپوینت,تجزیه و تحلیل صورتهای مالی پاورپوینت,پاورپوینت صورتهای مالی,دانلود اسلاید آموزشی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی,دانلود پروژه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی,نمونه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی,جزوه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی,دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل صورتهای مالی,دانلود کتاب تجزیه و تحلیل صورتهای مالی فضل الله اکبری,دانلود اسلاید آموزشی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی,دانلود اسلاید آموزشی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی,دانلود کتاب تجزیه و تحلیل صورتهای مالی دکتر تهرانی,تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در اکسل,تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی,دانلود کتاب تجزیه و تحلیل صورتهای مالی فضل الله اکبری,فایل پاور پوینت تجزیه و تحلیل صورتهای مالی,پروژه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی,تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بانکها,تجزیه و تحلیل نسبت های مالی صورتهای مالی, تجزیه و تحلیل وضعیت مالی,اسلاید آموزشی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی, تحلیل نسبت های مالی, بازده سرمایه در گردش,  تجزيه سود و زيان جامع,   تحليل صورت سود و زيان,   تحلیل,  تحلیل صورت های مالی,   تحلیل نسبت های مالی,  تحلیل نسبتهای مالی,  تحليل سود و زيان,  تحليل و تجزیه صورت جریان وجوه نقد,  دانلود اموزش نسبت هاي مالي,  نسب درصد بازده دارایی, نسبت دوره بازپرداخت بستانکاران,  نسب دوره گردش عملیات,  نسبت آنی,  نسبت بازده ارزش ویژه,  نسبت بازده فروش , نسبت جاری , نسبت دوره گردش کالا ، دفعات گردش کالا , نسبت دوره وصول مطالبات,  نسبت فروش کا لا ، گردش موجودی کالا , نسبت کالا به سرمایه در گردش,  نسبت کل بدهی به ارزش ویژه,  نسبت گردش سرمایه جاری , نسبت هاي اهرمي,  نسبت هاي سودآوري , نسبت هاي فعاليت , نسبتهاي نقدينگي,  نسبتهای اهرم مالی یا سرمایه گذاری , نسبتهای سودآوری,  نسبتهای فعالیت,  نسبتهای مالی,  نسبتهای نقدینگی, آموزش تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ،نرم افزارحسابداری, صورت های مالی,

 


حسابرسی مبتنی بر ریسک دستورالعمل نشريه 150 سازمان حسابرسيشناسه محصول: 539131
موجود

حسابرسی مبتنی بر ریسک دستورالعمل نشريه 150 سازمان حسابرسي

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 8000تومان

برچسب ها :

حسابرسی مبتنی بر ریسک دستورالعمل نشريه 150 سازمان حسابرسي

حسابرسی مبتنی بر ریسک دستورالعمل نشريه 150 سازمان حسابرسي

   حسابرسی مبتنی بر ریسک

 نشريه 150 سازمان حسابرسي

دستورالعمل حسابرسی مبتنی بر ریسک

پاور پوينت دستورالعمل حسابرسی مبتنی بر ریسک شامل 46 اسلايد مي باشد مناسب براي ارائه و اموزش حسابرسان و دانشجويان حسابرسي و حسابداري

 

حسابرسی مبتنی بر ریسک دستورالعمل نشريه 150 سازمان حسابرسي

حسابرسان تا سه دهه پیش تلاش می کردند با انجام آزمونهای محتوای گسترده (سندرسی و سایر روش های حسابرسی) خطر حسابرسی را کاهش دهند، اما توسعه شرکت ها و افزایش روزافزون حجم عملیات آن ها، حسابرسان را با مشکل روبرو نمود. از سوی دیگر پیشرفت فن آوری اطلاعات و ابزارهای آن (مانند رایانه) و بهره گیری از علوم ریاضی و آمار، حسابرسان را در وضعیتی قرار داد که بتوانند روش علمی و قابل استفاده برای خود بدست آورند و با استفاده از مدل خطر حسابرسی و محاسبات ریاضی، مقدار خطر حسابرسی و عناصر تشکیل دهنده آن را از پیش برآورد و تعیین کنند.

از اين رو سازمان حسابرسي با انتشار نشريه 150 در حوزه حسابرسي مبتني بر ريسك گام مفيدي برداشته است.

هدف از بکارگیری حسابرسی مبتنی بر ریسک، افزایش کارایی و اثربخشی حسابرسی است، زیرا با تعیین نوع و ماهیت، زمان بندی اجرا و حدود آزمون های محتوا به گونه ای معقول و همراه با قابلیت پاسخگویی کامل، رسیدگی ها به میزان مناسبی انجام گردیده و در نتیجه زمان صرف شده به سطح منطقی تری تغییر می یابد. در طرح کلی حسابرسی در صورت اتکا بر سیستم کنترل داخلی، آزمون های محتوا محدود و در صورت عدم اتکا بر سیستم کنترل داخلی، ازمون های محتوا گسترده تر پیش بینی و انجام میگیرند.( سازمان حسابرسی ، نشریه 150)

نشريه 150سازمان حسابرسي بهترين منبع اموزشي در حوزه حسابرسي مبتني بر ريسك مي باشد.

حسابرسی مبتنی بر ریسک دستورالعمل نشريه 150 سازمان حسابرسي

اين اسلايد اموزشي مناسب براي دانشجويان ،كمك حسابرسان، حسابرسان ، حسابرسان ارشد، سرپرستان حسابرسي كاملا مفيد بوده و از آنجا كه منبع اصلي پاورپوينت نشريه 150 سازمان حسابرسي مي باشد لذا كاملا كاربردي بوده و مثال هايي از اجراي حسابرسي مبتني بر ريسك در شركت ها نيز در داخل پاور مي باشد.

پاورپوينت حسابرسي مبتني بر ريسك شامل 46 اسلايد مي باشد كه به خوبي حسابرسي مبتني بر ريسك رو تفهيم خواهد كرد و مناسبت ترين و كامل ترين پاورپوينت با موضوع حسابرسي مبتني بر ريسك(نشريه 150 سازمان حسابرسي) مي باشد

پاورپوينت ارائه شده به بهترين نحو و به صورت حرفه اي تهيه شده كه مناسب براي اموزش موسسات حسابرسي به كاركنان موسسات نيز كاربرد شاياني دارد زيرا سعي شده مطالب نشريه 150 سازمان حسابرسي به صورت ساده و قابل فهم توضيح داده شود.

حسابرسی مبتنی بر ریسک دستورالعمل نشريه 150 سازمان حسابرسي

اين پاور پوينت شامل سرفصل ها و موارد زير مي باشدو همچنين نشريه 150 سازمان حسابرسي رو به طور كامل پوشش مي دهد:

مزایای رویکرد مبتنی بر ریسک

شناخت کنترلهای داخلی

اهداف بکارگیری کنترلهای داخلی

انواع کنترلهای داخلی

انواع خطر حسابرسی از نظر کیفیت

تعریف خطر حسابرسی از منظر استانداردهای حسابرسی

عوامل موثر بر احتمال خطر حسابرسی

اجزاءخطر حسابرسی

ارتباط اجزاء خطر حسابرسی

رویکرد مدیریت ریسک حسابرسی

روابط خطر حسابرسی

سطوح برآورد خطر عدم کشف

الزامات قانونی

طرح کلی حسابرسی

خطر عدم کشف بررسی تحلیلی

برآورد خطر ذاتی

برآورد خطر کنترل

برآورد اهمیت

مراحل استفاده از آستانه اهمیت در حسابرسی

تعیین آستانه اهمیت در سطح صورتهای مالی

تخصیص اهمیت به مانده حسابها

خطر قابل پذیرش حسابرسی

خطر عدم کشف

تهیه بودجه و تنظیم قرارداد

 تعیین اعضای گروه حسابرسی

طراحی و اجرای آزمون جزئیات مانده حسابها و گروه معاملات

 

منابع پاور پوينت حسابرسي مبتني بر ريسك:

1-دستورالعمل حسابرسی ، سازمان حسابرسی ، نشریه 150 ، 1386

2-وفادار – عباس ، حسابرسی جلد 1 ، انتشارات کیومرث ، 1389

3-ارجمندی – حمیدرضا ، مدیریت ریسک حسابرسی ، انتشارات معین 1377

4-وب سایت جامعه حسابداران رسمی

 1. iacpa.ir

5-وب سایت سازمان حسابرسی

 1. audit.org.ir

 

 


پاورپوینت مدیریت سود و هموارسازی سودشناسه محصول: 517419
موجود

پاورپوینت مدیریت سود و هموارسازی سود

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت مدیریت سود و هموارسازی سود

پاورپوینت مدیریت سود و هموارسازی سود

مدیریت سود و هموارسازی سود

مدیریت سود

 مدیریت سود و هموارسازی سود شامل 100اسلاید مفید در مورد مدیریت سود و موارد ذیل میباشد:

تعریف مدیریت سود

مدیریت سود چیست؟

انواع مدیریت سود

تاریخچه مدیریت سود

Earnings management

مدیریت سود
کیفیت سود
ارزیابی مدیریت سود
محافظه کاری
مدیریت سود و حاکمیت شرکتی
مدیریت سود و اشخاص وابسته
مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی
مدیریت سود و هموارسازی سود
مدیریت سود و تئوری نمایندگی
مدیریت سود و نظریه نمایندگی
مدیریت سود و محافظه کاری
مدیریت سود و هموار بودن
مدیریت سود و سودآوری آتی
انگیزه‌های مدیریت سود
مدیریت سود و کیفیت سود
مدیریت سود و محافظه کاری سود
مدیریت سود و انگیزه مدیریت سود
مدیریت سود درآمد و هزینه
مدیریت سود از طریق ذخایر
مدیریت سود و انعطاف‌پذیری حسابداری
مدیریت سود و انعطاف‌پذیری
سطح مدیریت سود

مدیریت سود چیست؟

مقدمه:

رقم سود به عنوان یکی از اجزای اطلاعات صورتهای مالی است که درتصمیم گیری اشخاص برون سازمانی برای برآورد ارزش سرمایه گذاری،ارزیابی عملکرد شرکت، ارزیابی نقش حسابدهی مدیران وغیره موثر است.

حال سوال اینجاست که:آیا امکان دارد این اطلاعات به صورت صحیح ارایه نشود؟

مسلما با عنایت به بسترهای چون تضاد منافع وعدم تقارن اطلاعاتی بین مالکیت ومدیریت ،امکان تحریف ودستکاری اطلاعات توسط مدیریت وجود دارد.به علاوه در عمل هم تحریف ها ورسوایی های مالی جهانی ونتایج اسف بار آن ها نظیر ورشکستگی شرکت های مثل «انرون» و«ورلد کام »را نیز به چشم می بینیم.

 بر این اساس موضوع مدیریت سود بخش قابل توجهی از ادبیات تحقیقات حوزه حسابداری را به خود اختصاص داده است.

کیفیت سود

فهرست پاورپوینت مدیریت سود و هموارسازی سود

vمقدمه
1
logo-samandehi